Konstnärliga ledarens hälsning

Temat för Hangö Musikdagar 2016 är ”våg”. Både i klassisk musik och jazz är swing en viktig del av musiken på ett sätt eller annat. Bra swing och meningsfulla melodier och harmonier stjäl som bäst människors uppmärksamhet helt och hållet och för hen med sig i den våglika rytmen. Vågorna i bossa nova och samba rör sig ofta från sida till sida, i jazz kanske fram och tillbaka. I klassisk musik kan det vara att vågorna rör sig kors och tvärs i alla riktningar, men som bäst är känslan så stark att även den osynliga rörelsen är en upplevelse där sinnen är överflödande.

Den våglika rörelsen förverkligas också i vårt program för i år som bjuder på unika uppträdanden av klassisk musik och jazz.

Kulturens och konstens samhälleliga nytta baserar sig på deras uppfostrande verkan. Kultur och konst tillsammans med vetenskapen skapar basen för civilisation. Kultur och konst är närvarande när en människa upplever något nytt som en annan annorlunda människa har skapat. Den som upplever konsten får ta del av skaparens värld och får en blick i vad den här andra världen innehåller. Endast upplevelsen lämnar ett intryck. Utan kultur och konst finns det bara tomma bilder, meningslösa ljud och  flyktiga känslor.

Genom Hangö Musikdagar och musikläger strävar jag till att bygga en värld där kultur, konst och inlärning är en del av människors vardag. En värld som anrikas av vackerhet i alla dess former.

Välkommen med på gemensamma upplevelser!

Noa Nakai, Hangö Musikdagars konstnärliga ledare