Hangö Musikdagar tackar

Hangö Musikdagar tackar varmt alla besökare, konstnärer, lärare, lägerdeltagare, anställda, volontärer, samarbetspartners, sponsorer och festivalens vänner! Tack för ert deltagande! Hangö Musikdagar och musikläger arrangeras nästa gång 16–15.7.2017, vi ses om ett år!