Lärare

Lärare

opettajat_noaNoa Nakai, violin

Noa Nakai påbörjade sina violinstudier i Träskända, varefter han år 1996 fortsatte sina studier på Sibelius-Akademins ungdomsavdelning för Lajos Garam. Nakai har fått ta del av Géza Szilvays läror bl.a. då han har fungerat som konsertmästare åt Juniorstråkarna. Nakai har också erfarenhet av Suzuki-metoden då han har deltagit på många internationella Suzuki-läger. Nakai har avlagt två musikmagisterexamina i Sibelius-Akademin; i violinspel och musikteknologi. Nakai har fått erfarenhet som lärare för både violinister och pianister sedan år 1998. Nakai avlagde studierna i violinpedagogik i Sibelius-Akademin år 2004 med fulla poäng.

Nakais akustiska kompositioner har framförts bl.a. på Jazznykymusiikkia -konserten i Vita salen 2002 och på Hangö Musikdagar 2009, 2010 och 2014. Nakai har fungerat som violinist i Uusinta -kammarensemblen år 2002, och är grundande medlem i den år 2008 grundade Focus Ensemblen. Med Novjaro-kvintetten har Nakai nått 2. plats i Finlands Pohjolan Kyky -tävling år 1997 och huvudpriset i VII Intenationella Astor Piazzolla -tävlingen år 2000. Som bäst jobbar Nakai med internationella projekt som handlar om violinundervisning på distans. I projekten deltar bl.a. Géza Szilvay och Maarit Rajamäki. Målet är att föra undervisning och pedagogik på internationell nivå bl.a. till sådana ställen där det har varit svårt att få högklassig undervisning. Noa undervisar på finska och engelska. Noa Nakai är Hangö Musikdagars konstnärliga ledare.


Noora Voima, violinNoora Voima, violin

Noora Voima fungerar som violinlärare vid Itä-Helsingin musiikkiopisto och Itä-Helsingin musiikkiperuskoulu. Hon är sertifierad i Géza Szilvays Colourstrings-metod 2010. Noora utexaminerades från Itä-Helsingin musiikkiopisto och har varit medlem i Helsingin Juniorijouset. Hon har avlagt yrkesstudier i violinspel och pedagogik vid Yrkeshögskolan i Lahtis (med Pertti Sutinen och Ulla-Maija Hallantie) samt i Österrik i Klagenfurt och Grazi (Helfried Fister / konzertfach-violine, Thomas Fheodoroff / Alte Musik). Hon har även avlagt högre yrkeshögskoleexamen i violinpedagogik vid Yrkeshögskolan Metropolia 2016. Noora har deltagit i mm. Vladimir Ivanovs, Maria Egelhoffs, John Storgårds samt Sebastian Gurtlers mästarkurser. Noora undervisar på finska och på engelska.


opettajat_milla

Milla Rantala, violin

Milla Rantala påbörjade sina violinstudier som 6-åring för Elina Nora i dåvarande Hangö musikskola. År 2003 påbörjade Milla yrkesstudier i musik i Helsingfors Yrkeshögskola Stadia (nu Metropolia), där hon studerade violin för Katinka Korkeala och Lajos Garam. Millas lärare i pedagogik var Seppo Reinikainen. Hon utexaminerades som violinlärare i december 2007. Milla har fungerat som vikarie åt violinlärare i Musikinstitutet Raseborg och Musikinstitutet Juvenalia och hon har haft privatelever sedan år 2006. Milla har deltagit i många violinkurser i Finland och utomlands, bl.a. under Hagai Shahams, Geza Hargitajs och Olivier Pons ledning. Milla undervisar på finska, svenska och engelska. Milla Rantala är Hangö Musikdagars grundare och verksamhetsledare.


opettajat_katariinaKatariina Saarikoski, cello

Katariina Saarikoski utexaminerades från yrkeshögskolan Metropolia som pedagog i cello på våren 2009. Katariina jobbar på Luoteis-Helsingin musiikkiopisto. Förutom att spela cello tycker Katariina om att skapa kammarmusik. Just nu håller hon på att förbereda sitt solistiska A-examen i Sibeliusakademin under Timo Hanhinens ledning.

Katariina beskrivs som en begåvad musiker och en inspirerande lärare. Hon avlade sitt solistiska B-examen och undervisningsprov med utmärkta vitsord. Tidigare har Katariina studerat cello under ledning av bl.a. Raimo Sariola, Sami Mäkelä, Tapani Heikinheimo, Eeva Rysä och Seeli Toivio. Katariina undervisar på finska, svenska och engelska.


opettajat_satu

Satu Garam, flöjt och blockflöjt

Satu Garam påbörjade studier i flöjtspel som 11-åring i Helsingfors Konservatorium. Hobbyn fortsatte och blev till slut ett yrke då hon utexaminerades 18 år senare. Satus lärare var Kyösti Huuhko, Éva Hibay och Timo Pulakka. Satu har också studerat för Timo Suonio och Pekka Nissilä på Åggelbys pop/jazz-institut, där hon har avlagt examina på grundnivå. Satu har redan 30 års erfarenhet i undervisning i flöjtspel. Just nu undervisar hon i Nordvästra Helsingfors musikinstitut och i Eiras musikinstitut. Under sommaren undervisar Satu på musikläger. Utöver sitt undervisningsarbete har Satu uppträtt som solist och i olika kammarmusikensembler. Satu undervisar på finska.


Virva Garam, piano

Virva Garam har studerat på Sibelius-Akademins ungdomsavdelning för lektor Hamsa Al-Wadi Juris och på avdelningen för pianomusik (Esittävän säveltaiteen koulutusohjelma) för docent Eero Heinonen och professor Erik T. Tawaststjerna. Virva Garam var utbyteselev i Liszt-Akademin i Budapest år 2002, där hennes lärare var professor István Lantos och lektor Csaba Király. Garam utexaminerades från Sibelius-Akdemin som musikmagister år 2006 och fick samma år stipendiet för årets kvinnliga konstnär från den internationella Zonta-föreningen. Virva Garam grundade i samarbete med Paul Brennan Classical Music Embassy samt den internationella Garam School of Music på hösten 2008. Garam fungerar som musikskolans rektor och pianolärare. Hon har fungerat som lärare och ackompanjatör i Drumsö musikinstitut sedan år 2006. Garam har varit med i Hangö Musikdagars konstnärliga planeringsteam, fungerat som ledare för Hangö musikläger under tre år och varit viceordförande för styrelsen. Garam uppträder regelbundet med Trio La Rue (Susanna Arminen, violin och Markus Pelli, cello) som grundades år 2007. År 2014 kom Trio La Rue ut med en skiva med Kai Nieminens musik. Trion fick Pro Musica-stpiendiet år 2015.  Virva undervisar på finska, svenska och engelska.


opettajat_esaEsa Ylivaara, piano

Esa Ylivaara är en pianist bosatt i Helsingfors, som utexaminerades från Sibelius-Akademin som musikmagister våren 2008. Han studerade pianospel i Sibelius-Akademin för Jussi Siirala och professor Matti Raekallio. Ylivaara har också en musikerexamen från Helsingfors Yrkeshögskola Stadia från år 2004, där hans lärare var Matti Oksala. Ylivaara har spelat konserter i Finland som både solo- och liedpianist samt i många kammarmusikensembler. Han har hållit recitaler förutom i huvudstadsregionen också bl.a. i Jalasjärvi, Kivijärvi och flera gånger i hans hemort Sodankylä. Våren 1994 uppträdde han som en av solisterna i den dåvarande Rovaniemi Stadsorkesters Unga Solister -konsert. Sin första solokonsert höll han i Sodankylä kyrka i november 1996. Ylivaara har deltagit i många pianotävlingar, av vilka de mest betydande är Leevi Madetoja -pianotävlingen 2003 (1. pris och specialpris för bästa framförande av Leevi Madetojas verk), Jyväskylä pianotävlingar 2001, 2004 och 2007 samt Sibelius-Akademins interna Helmi Vesa -pianotävlingar 2003 och 2005. På mästarkurser har hans lärare varit bl.a. Eero Heinonen, Jacob Lateiner, Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Liisa Pohjola, Hans Pålsson, Graham Scott, Lauri Väinmaa samt Juris Zvikovs.  Han har fungerat som pianolärare och ackompanjatör i musikinstitutet Avonia i över 10 år. Ylivaara har också vikarierat som pianolärare på bl.a. Helsingfors konservatorium. Sedan år 2010 har han studerat komposition på Sibeliusakademin  under Tapio Nevanlinnas ledning. Ylivaara har komponerat mycket musik för barn och ungdom och hans kompositioner har spelats på Hangö Musikdagars barnkonserter 2009, 2010 och 2014. Esa undervisar på finska och engelska.


opettajat_juuso

Juuso Nieminen, gitarr

Juuso Nieminen (f. 1979) påbörjade sina gitarrstudier i Vanda musikinstitut som 9-åring för Timo Suominen. År 1998 vann han Ekenäs gitarrfestivals tävling. Samma höst påbörjade han yrkesstudier på Jukka Savijokis gitarrklass i Sibelius-Akademin, och han höll sin diplomkonsert år 2007 med utmärkt vitsord. Nieminen utexaminerades som musik magister våren 2008. Därtill har han deltagit i ett flertal mästarkurser, studerat sång och orkesterdirigering samt gjort sig förtrogen med många olika musikstilar allt från Piazzolla till rysk zigenarmusik. Nieminen undervisar i gitarr i Drumsö musikinstitut.

Juuso Nieminen har haft framgång i många internationella tävlingar. Han har fått pris i 16 tävlingar, av vilka sju stycken har varit första pris. Av de mest betydande kan nämnas Alhambra-tävlingen i Spanien 2006 och Heinsbergs tävling i Tyskland 2005 samt andra pris två gånger i ”Michele Pittaluga”-tävlingen i Italien åren 2003 och 2008. Juuso Nieminen har förutom i Finland konserterat i Spanien, USA, Tyskland, Italien, Portugal, Grekland, Litauen, Norge, Tjeckien och Ukraina. Han har också uppträtt som solist för ett flertal orkestrar i Finland och utomlands. I slutet av år 2005 utkom hans debutskiva ”Juuso Nieminen plays Ponce & Rodrigo”, som har fått ett entusiastiskt mottagande av finländska musikkritiker. År 2006 utgavs Nieminens andra skiva , “Guitar Recital”, som innehåller 1800-tals gitarrmusik.


opettajat_minna

Minna Nyberg, sång

Sopran Minna Nyberg är en mångsidig sångerska som specialiserat sig på barockmusik. Hon utexaminerades 2008 som sångpedagog från Yrkeshögskolan Metropolia och har studerat klassisk sång under ledning av Tanja Kauppinen-Savijoki, Ulla Ståhl-Grapes, Matti Pelo och Susanne Rydén. Minna har även avlagt magisterexamen i musikvetenskap vid Åbo Akademi 2005. Minna arbetar som freelance sångerska såväl i hemlandet som utomlands. Hon har varit sopransolist bl.a. i Bachs, Händels och Vivaldis passioner, oratorier, mässor och kantater. Under de senaste åren har hon konserterat i de nordiska länderna, Japan och Europa (bl.a. på Concertgebouw i Amsterdam).

Avgörande för Minnas arbete som sångerska har varit hennes nära relation till dikt. År 2005 började hon studera recitation under ledning av Eilakaija Sippo och samma år vann hon första pris i den nationella recitationstävlingen Eino Leinon jalanjäljillä. Sedan dess har Minna regelbundet medverkat i sceniska produktioner. Minna har även fördjupat sig i konstarten barockens gestik under ledning av specialisten Sigrid T’Hooft i Belgien. Hon är den enda i Finland som på en aktiv och professionell nivå framför denna konstart. Parallellt med sitt arbete som freelance sångerska njuter Minna av sitt arbete som sångpedagog. Hon undervisar regelbundet privatelever och har vikarierat på Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo Arbis och Helsingfors Arbis. Minna undervisar på svenska, finska och engelska.


HMJ 2016 Emmanuel Tjeknavorianin mestarikurssi 2Emmanuel Tjeknavorian, violin (mästarkurs och mästarkurs i kammarmusik)

Den österrikiske Emmanuel Tjeknavorian kom tvåa i Sibelius-violintävlingen 2015. Tjeknavorian har studerat för Gerhard Schulz vid Wiens musikhögskola och trots sin unga ålder har han hunnit ha framgång i flera andra tävlingar förutom Sibelius-violintävlingen. Han segrade i Wien Konzerthaus tävling Musica Juventutis 2012 samt i Stefanie Hohl-violintävlingen 2013 och Szymon Goldberg-tävlingen samma år. År 2014 nådde Tjeknavorian final i Fritz Kreisler-violintävlingen som den första österrikaren någonsin och vann slutligen tredje pris. Dessutom erhöll han Casinos Austria Rising Star-priset 2014. Den unga violinisten har redan hunnit uppträda som solist med bl.a. Wiens radiosymfoniker, Orchestra della Toscana och Nationaloperan Estonias symfoniorkester.

Emmanuel undervisar på engelska.


Maximilian Kromer, piano (mästarkurs i kammarmusik)

Maximilian Karl Kromer föddes i Wien 1996 och påbörjade sina musikstudier på Vienna musikskola vid fyraårsåldern. Mellan åren 2005 och 2010 var han elev till Susanna Spaemann varefter han blev antagen till musikhögskolan i Wien. Sedan dess har han studerat för Noel Flores och Martin Hughes.  

Som solist har Maximilian vunnit flera nationella och internationella priser bl.a. första pris i Prima la Musica- och Jenö Takacs -tävlingarna. Han har givit flera solorecitaler i Österrike och utomlands samt uppträtt i uppskattade konsertsalar såsom Musikverein i Wien, Filharmonin i St. Petersburg och Gastig-salen i München.

Maximilian uppträder regelbundet som kammarmusiker tillsammans med violinisten Emmanuel Tjeknavorian. Duon vann första pris i Prima la Musica -tävlingen år 2011 och andra pris i kammarmusiktävlingen i Pinerolo 2016. Duon har flitigt deltagit i mästarkurser bl.a. i undervisning av Pierre Amoyal och Anna Queffelec.

Duon Kramer-Tjeknavorian uppträdde på Hangö musikdagar för första gången i 2016 och återkommer i år med både konsert och undervisning i kammarmusik.

Maximilian undervisar på engelska.

Välkommen till årets festival!