Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Mera information om Hangö Musikdagar och musikläger kan du få per email från adressen info@hankofestival.fi.

Konstnärlig ledare Noa Nakai
noa.nakai@hankofestival.fi

Verksamhetsledare Milla Rantala
+358 40 7425493 · milla.rantala@hankofestival.fi

Producent Katarina Sjöblom
+358 50 3030352 · katarina.sjoblom@hankofestival.fi

Producent Heidi Kuusava (Hangö musikläger)
+358 41 4348480 · heidi.kuusava@hankofestival.fi

facebook.com/hankofestival
twitter.com/hankofestival
instagram.com/hankofestival

PS. Vi söker volontärer för att hjälpa oss med produktionen av årets festival! Läs mer här.

Välkommen till årets festival!