Lägerinfo

 Lägerinfo

Välkommen till sjunde Hangö musikläger!

14.–19.7.2017 ordnas Hangö musikläger för sjunde gången. Till lägerprogrammet hör både enskilda lektioner och samspelslektioner. Därtill erbjuder vi trevligt fritidsprogram samt musikaliska upplevelser på Hangö Musikdagars konserter.

Vi tar emot elever på alla nivåer och det finns ingen undre åldersgräns (förutom sång 15 år). Allas ålder och spelerfarenhet tas i beaktande, och alla får delta i samspelsgrupper på olika nivåer. Undervisningsspråken är svenska, finska och engelska. Elever som är 12 år eller yngre och övernattar på lägret välkomnas med en förälder.

Lägerprogram

Till musiklägrets program hör enskilda lektioner varje dag (5 × 45 min), samspelslektioner varannan dag samt fritidsprogram. Det ordnas också samspel åt elever som inte ännu kan läsa noter.

På lägret ges enskild undervisning i piano-, violin-, cello-, gitarr- och flöjtspel samt i sång. Elever som spelar andra instrument än dessa kan också komma till lägret och deltar då enbart i kammarmusikundervisning. På lägret arrangeras 17.–18.7. Emmanuel Tjeknavorians mästarkurs i violin (på engelska) samt Emmanuel Tjeknavorias och Maximilian Kromers mästarkurs i kammarmusik. Lägerdeltagarna har rikligt med möjligheter att uppträda. Lägrets avslutningskonsert är onsdagen den 19.7. kl. 16.

Sommaren i Hangö är som bäst i juli och det finns också rikligt med fritidssysselsättningar att välja emellan – såvida det blir tid över från lägrets program. Det finns sammanlagt 30 km badstränder i Hangö och bl.a. tennis och beachfotboll är sportgrenar som hör till sommaren i Hangö.

Emmanuel Tjeknavorians mästarkurs i violin 

På lägret arrangeras 17.–18.7. Emmanuel Tjeknavorians mästarkurs i violin (på engelska). Det är mögligt att delta i kursen som passivelev. Det finns fritt intäde även för publiken.

Emmanuel Tjeknavorian (violin) och Maximilian Kromers (piano) mästärkurs i kammarmusik

På lägret arrangeras 17.–18.7. Emmanuel Tjeknavorians och Maximilian Kromers mästarkurs i kammarmusik (på engelska). Det är mögligt att delta i kursen som passivelev. Det finns fritt intäde även för publiken.


Workshop i jazz-improvisation under ledning av Severi Pyysalo

Deltagarna i Hangö musikläger 2017 har en unik chans att få undervisning i jazz-improvisation under ledning av Severi Pyysalo som hör till en av Finlands främsta vibrafonister!

Mer information (tryck här)

Severi Pyysalo berättar följande om sin kommande workshop och improvisation:

“För mig betyder improvisation förmåga att vara på tre ställen samtidigt; man ska ha reda på vad som redan har skett, vad man håller på med just nu och samtidigt gissa vad som MÖJLIGTVIS kommer att hända om en stund. Att reagera på omgivningen är viktigt.

Det här gäller alltså om man spelar i grupp. Ju flere musiker, desto mer utmanande blir det. I soloimprovisation ligger utmaningen främst i att försöka skapa något intressant på enbart ett instrument. Men den ovannämnda “treenigheten” gäller oavsett. Den dominerande uppfattningen om improvisation lär vara att man spelar vilka som helst toner i vilket tempo som helst, var som helst och helt slumpmässigt. Naturligtvis kan man göra det också, men om det i längden är intressant är en annan fråga. Sådan improvisation är lite som en krogdiskussion: alla talar i munnen på varandra på olika språk och ingen lyssnar på varandra.

God improvisation påminner en bra diskussion, en dialog, i bästa fall bland flera musiker. Man kan vara enig med en annan (spela i samma tonart), uttrycka en alternativ åsikt (röra sig utanför tonarten, accentuera osv.) eller till och med ropa (för att få mera volym). Alla i gruppen behöver inte följa med, då blir det apande som är tråkigt. “Diskussionen” kan ha flera ledare även om en fungerar som chef. Bollen får och bör kastas till andra för att kommunicera saker som “Vad tycker du om det här? Kommentera, men berätta mig inte det jag precis sa till dig”.

Ju bättre och bredare kunnande man har i traditioner av denna diskussionsform, desto bättre. Man lär sig genom att lyssna och göra efter, precis som annars också i livet. Absolut gehör är inte nödvändigt, men förmågan att hantera relationer mellan ackord, melodier och harmonier är en stor fördel. Precis som i kommunikation på andra plan.

Alltså, summa summarum: improvisation är en konst som kräver (den dominerande uppfattningen åsido) hårt övande och förmåga att anpassa sig blixtsnabbt till det nya. Men det viktigaste är ändå att få sina medspelare att låta så bra som möjligt!”

  • Ingen speciell förberedelse krävs för att delta, workshopen är öppen för alla åldersgrupper (vi rekommenderar dock en minimiålder på 6 år)
  • Eleverna delas i två grupper (en för nybörjare och en för längre hunna) och allas behov tas i beaktande
  • Eget instrument tas med (ett piano finns i utrymmet)
  • Alla spelar tillsammans med andra deltagare och Severi, alla instrument och sång ingår i workshopen
  • Workshopen i jazz-improvisation är öppen för alla lägerdeltagare utan ytterligare avgift
  • Det är möjligt att delta både som aktiv- och passivelev (sessionen är öppen för publik)
  • Längd: 1,5 h per grupp


Lägerplats

Undervisningen och inkvarteringen ordnas i Hagaparkens skola samt Musikinstitutet i Raseborgs och Hangö stads utrymmen i Hangö centrum. Från lägerstället är det under en kilometer till badstränderna och musikfestivalens konsertställen.

Priser

290 €
Kursavgift (inkl. enskilda lektioner 5 × 45 min, kammarmusikundervisning 3 × 45 min, fritt inträde till
festivalens konserter samt fritidsprogram)

145 €
Enbart kammarmusikundervisning (inkl. lektioner 3 × 45 min, fritt inträde till festivalens konserter samt fritidsprogram)

80 €
1 x 60 min enskild lektion på Emmanuel Tjeknavorians mästarkurs i violin (på engelska, hör inte till kursavgiften).

100 €
1 x 60 min lektion för en grupp på Emmanuel Tjeknavorians och Maximilian Kromes mästarkurs i kammarmusik (på engelska, hör inte till kursavgiften).

200 €
Måltider och inkvartering på madrasser på lägret  (inkl. frukost, lunch, middag och kvällsmål)

120  €
Enbart måltider på lägret (lunch, middag och kvällsmål)

Anmälningen till lägret görs med det elektroniska formuläret på adressen http://hankofestival.fi/sv/anmalan/ och lägerplatserna delas ut i anmälningsordning. Mästarkursens deltagarna väljas ut på grund av anmälningsblanketten. Fakturan för lägeravgifterna sickas per e-post. Man kan annulera anmälningen till lägret vid force majeure-situationer. I dessa fall returnerar vi lägeravgifterna förutom kontorsavgifterna 50 €. Sista anmälningsdagen för lägret är 31.5.2017.

Lärare

Lärarpresentationer på sidan LÄRARE

Välkommen till årets festival!