Media

 Media

Här hittar ni pressbilder för artisterna som uppträder på Hangö Musikdagar. Vänligen nämn fotografen då ni använder bilderna. Ifall ni behöver bilder för tryck vänligen kontakta oss på info@hankofestival.fi.

Ackreditering för media kan göras med detta formulär. Ackrediteringen stängs 10.7 2017.

Vidare information: info@hankofestival.fi

Välkommen till årets festival!