Biljetter

Biljetter

Biljetter till Hangö Musikdagar säljs av Ticketmaster Finland (Lippupalvelu) landet runt fr.o.m. 4.4.2017. Biljetter kan köpas på Tickermaster Finlands webbsidor eller per telefon 0600 10 800 (1,98 €/min+lna). Ticketmaster Finland uppbär serviceavgifter enligt deras prislista.

I Hangö kan biljetter reserverade online eller per telefon hämtas från R-kiosken (Esplanaden 69). OBS! Biljetter som hämtas från R-kiosken bör reserveras i förväg på Ticketmaster Finlands webbsidor eller per telefon.

Konsertseriens konserter i Hangö kyrka och Hangö stadshus
Normalpris: 29,50 € (inkl. kostnader)
Studerande, pensionärer och arbetslösa: 22,50 € (inkl. kostnader)
Barn (under 18 år): 5,00 € (inkl. kostnader)

Fringe-konsert i Hangö Casino mån 17.7. kl. 21:00
Pris: 15 € (inkl. kostnader)

Festivalpass (inkl. konsertseriens konserter i Hangö kyrka och Hangö stadshus och förmåner i våra samarbetsrestauranger)
Normalpris: 140,00 € (inkl. kostnader)
Studerande, pensionärer och arbetslösa:  110,00 € (inkl. kostnader)

För biljetter med lägre pris bör man visa berättigande kort/bevis vid konsertplatsens dörr.

Biljetter kan köpas vid dörren en timme före konserten. Biljettförsäljningen på Ticketmaster Finland avslutas kl. 24:00 på kvällen före konsertdagen.

Vänligen märk att eftersom restauranger Bravas och Hangö Casino serverar alkohol kan minderåriga delta i konserterna på Bravas och Casino endast tillsammans med en vuxen.

Biljetterna har inte reserverade sittplatser. Det rekommenderas att man anländer till konsertplatsen i god tid för att få önskad sittplats. Restauranger Bravas och Hangö Casino har en begränsad mängd sittplatser så det rekommenderas att anlända i tid ifall man vill ha sittplats på konserterna i restauranger.

Frågor gällande biljettförsäljning för grupper:
Producent Katarina Sjöblom
katarina.sjoblom@hankofestival.fi
tel. 050-3030352

Välkommen till årets festival!